Разлика между 2D и 3D ехография

Разлика между 2D и 3D ехография

Разлика между 2D и 3D ехография

Основната разлика между 2D и 3D ехографията е следната:

При 3D ехографията освен триизмерна повърхностна снимка на плода се запазва и голямо количество информация в дълбочина (обемна информация). Чрез специализирания софтуер на ехографския апарат, тази обемна информация може да бъде допълнително анализирана и обработвана, включително и след края на ултразвуковия преглед.

Back to Top