Какво е 2D (двуизмерно) ултразвуково изследване?

Какво е 2D (двуизмерно) ултразвуково изследване?

Какво е 2D (двуизмерно) ултразвуково изследване?

Двуизмерното (2D) ехографско изследване е стандартното ултразвуково изследване.

Това е най-честата и най-дълго прилаганата форма на изследване в практиката.

При 2D ехографията се получават виртуални срезове на плода, които се отразяват обратно на екрана по двете основни равнини – “х” и “у”. Ултразвуковото изследване се използва за проследяване на бременността и навременна диагностика на много аномалии на плода.

Добрият образ зависи от разположението на плода и околоплодната течност.

Back to Top