Какво е 3D (триизмерно) ултразвуково изследване?

Какво е 3D (триизмерно) ултразвуково изследване?

Какво е 3D (триизмерно) ултразвуково изследване?

Съвременните ехографски апарати успяват да генерират получената информация в триизмерен образ на плода, чрез сложен процес на компютърна обработка. При 3D ехографията освен за двете стандартни равнини – “х” и “у” се получава информация и за третата равнина – “z”.

Предимството на този вид ехография е, че резултатите могат да бъдат анализирани от лекуващия акушер-гинеколог дори след приключване на прегледа.

Back to Top