Какво е 4D (четириизмерно) ултразвуково изследване?

Какво е 4D (четириизмерно) ултразвуково изследване?

Какво е 4D (четириизмерно) ултразвуково изследване?

4D ехографското изследване позволява генерирането на триизмерен ехографски образ в реално време. В случая под “четвърто измерение” се има предвид времето. По този начин, особено в по-напредналите гестационни срокове, е възможно да бъдат изследвани и наблюдавани мимиките и жестовете на плода. 4D ехографията дава възможност, след приключване на прегледа, да се избере определен момент, който да бъде допълнително изследван и анализиран в трите равнини – “x”, “y” и “z”. В някои случаи това може да бъде особено важно от медицинска гледна точка.

4D ехографът дава възможност за:

  • ранна диагностика на плода и откриване на вродени малформации
  • доплерови измервания
  • записи на триизмерен образ на движението на плода, в реално време
  • записи на CD и снимки
  • 4D ехографът обработва 10 пъти повече информация от конвенционалните ултразвукови системи.

Back to Top